ANBI

Stichting FONK is een zogenaamde Culturele ANBI-instelling. Dit betekent dat als u particulier een gift doet aan FONK de gift voor 125% aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. De belastingdienst doet er dus als het ware nog een schepje bovenop.

Vergelijkbare voorwaarden gelden voor bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen. Daarvoor telt de aftrekbaarheid zelfs voor 150% mee.

De Belastingdienst zegt er het volgende over:

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Wat betekent dit praktisch voor de effectiviteit van uw gift

Een eenvoudig rekenvoorbeeld laat zien hoe uw gift versterkt bijdraagt aan de mogelijkheden van FONK. Als u qua inkomstenbelasting in het lage tarief van 36,93% valt zal een gift van € 100,- u slechts € 53,84 kosten. Bij een inkomen in de hoogste schaal (49,5%) kost diezelfde gift van € 100,- u zelfs maar € 38,13. Door de belastingregels wordt uw (netto) gift vrijwel verdubbeld tot bijna verdrievoudigt! Uw bijdrage kan dus veel effect sorteren.