Over de Stichting

De Stichting FONK zet zich in om de ontwikkeling van nieuwe kerkmuziek mogelijk te maken en de uitvoering daarvan liturgisch en concertant te laten plaatsvinden. De Stichting verstrekt daartoe professionele compositie opdrachten en verzamelt daarvoor bijdragen uit culturele fondsen, subsidiekanalen en van particulieren die onze doelstelling van harte willen ondersteunen.

Oprichting

Op 5 december 2014 werd de stichting Fonds voor de Ontwikkeling van Nieuwe Kerkmuziek, kortweg FONK, opgericht. Door de ontwikkelingen in de kerkelijke cultuur en organisatie van de afgelopen decennia is het klimaat voor de ontwikkeling van nieuwe kerkmuziek steeds ongunstiger geworden. De stichting bewerkstelligt het schrijven en uitvoeren van nieuwe kerkmuziek, een cultuur en traditie met een zeer lange geschiedenis als kunstvorm, ook in de huidige tijd mogelijk blijft.

Doelstelling

De stichting stelt zich tot doel om de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe kerkmuziek te bevorderen, onder meer door componisten financieel te faciliteren, compositieopdrachten te verstrekken en uitvoeringen organisatorisch en geldelijk te ondersteunen en de benodigde fondsen te werven.

Bestuur

Het Stichtingsbestuur bestaat uit:

Ds. Ries Nieuwkoop (voorzitter)

Drs. Lolke Folkertsma (secretaris)

Drs. Albert van Houwelingen MBA (penningmeester)

AVG

Stichting Fonk hanteert een privacyreglement in het kader van de AVG-regelgeving.

Privacy-reglement